:: :: ประกาศ :: :: หวยงวดวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 และทุกๆ วันที่ 01 ของทุกเดือน เปิดรับแทงวันที่ 27 มกราคม 2561 และ วันที่ 27 ของทุกเดือน เวลา 9.00 น. ปิดรับแทง วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 และทุกๆวันที่ 01 ของทุกเดือน เวลา 15.20 น. :: :: :: ::
17 มกราคม 2561
203823
624,799,236,397
50